Neto dobit po osnovu naknada i provizija je bila viša za 22 procenta i iznosila je 3,35 milijardi dinara, dok je na kraju istog perioda prošle godine iznosila 2,74 milijarde dinara, objavila je banka u godišnjem izveštaju o poslovanju.

Ukupna neto dobit na kraju 2022. godine iznosila je 2,34 milijarde dinara, što je za 2,7 odsto niži rezultat nego na kraju istog perioda godinu pre, kada je neto dobit iznosila 2,41 milijardu dinara.

Istaknuto je da je bilansna suma uvećana za 10,3 odsto, sa 320 milijardi dinara na kraju 2021. godine, na 352 milijarde dinara.Erste banka je na kraju 2022. godine ostvarila 16 odsto više operativnih prihoda u odnosu na isti period godinu dana pre, a ostvarila je i rast operativnih rashoda od 9,9 procenata.

U odnosu na isti period 2021. godine, operativna dobit banke imala je rast od 28,8 odsto i iznosila je 4,86 milijardi dinara, dok je na kraju istog perioda 2021. godine banka ostvarila 3,77 milijardi operativnog rezultata.

Na kraju 2022. godine krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima uvećani su za 5,3 odsto u odnosu na kraj 2021. godine i iznosili su 110,71 milijardu dinara.

U poređenju sa krajem 2021. godine, depoziti stanovništva i mikro klijenata imali su rast od 7,7 odsto i iznosili su 132,18 milijardi dinara.

Kako je navedeno, krediti plasirani pravnim licima sa krajem 2022. godine bili su 9,1 odsto veći nego na kraju 2021. godine i iznosili su 111,55 milijardi dinara.

Depozit pravnih lica takođe je zabeležio promenu – bio je veći 13,3 odsto nego krajem 2021. godine i iznosio je 94,84 milijarde dinara.

Kako je navedeno, koeficijent teško naplativih kredita (NPL) je na kraju 2022. godine iznosio 2,5 odsto.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju četvrtog kvartala 2022. godine je bio veći za 20,8 odsto u odnosu na kraj 2021. godine, tako da sada Erste banka ima oko 156.000 aktivnih korisnika.

Mreža Erste banke imala je na kraju prošle godine 87 poslovnih jedinica.

Predsednica Izvršnog odbora Erste banke Novi Sad Jasna Terzić rekla je da je banka i u 2022. zabeležila rast u najvažnijim segmentima poslovanja.

“Posebno me raduje činjenica što smo tokom sva četiri kvartala 2022. godine bili na prvoj poziciji na tržištu kada je reč o korisničkom iskustvu fizičkih lica”, rekla je ona.

Predstavljeno je i poslovanje Erste Grupe u 2022. godini uz isticanje da je dobit iznosila 2,16 milijardi evra, što je više nego 2021. kada je bila 1,92 milijarde evra.

Navedeno je i da su povećanja zabeležena skoro u svim kategorijama naknada i provizija i na svim ključnim tržištima, pri čemu je znatan rast zabeležen posebno u uslugama platnog prometa i upravljanju sredstvima.

Istaknuto je i da je Erste Grupa u 2022. godini imala povećanje kredita klijenata od 12 odsto na 202 milijarde evra.

Koeficijent NPL na nivou Erste Grupe bio je na rekordno niskom nivou od dva procenta, da su operativni prihodi porasli 10,7 odsto na 8,5 milijardi evra, a operativni rezultat porastao je za 16,3 odsto na četiri milijarde evra.

Neto prihod od kamata porastao je za 19,6 odsto na 5,95 milijardi evra zahvaljujući, kako je istaknuto, snažnom rastu obima kredita i povećanju kamatnih stopa na svim ključnim tržištima Erste Grupe.

Neto prihod od naknada i provizija uvećao se za 6,5 odsto na 2,45 milijardi evra, podržan znatnim rastom platnog prometa i upravljanja imovinom.

Odnos troškova i prihoda se poboljšao na 53,4 odsto, pošto je rast operativnih prihoda premašio rast operativnih rashoda.

Erste Grupa je, kako je navedeno, takođe potvrdila svoju finansijsku prognozu za 2023. godinu, koja uključuje dalji rast kredita od oko pet odsto i rast neto prihoda od kamata od oko 10 odsto.

Bankarska grupa će akcionarima na godišnjoj skupštini u maju predložiti dividendu za 2022. godinu od 1,90 evra po akciji.

Generalni direktor Erste Grupe Vili Černko naveo je da da su se ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CIE) pokazale otpornijima nego što se očekivalo tokom prošle godine, pa su tako zabeležile solidan rast BDP-a uprkos izazovima koje je doneo rat u Ukrajini.

“Kao i veći deo sveta, region CIE se ove godine suočava sa naglim padom ekonomskog rasta. Međutim, ne očekujemo da će region pasti u recesiju i uvereni smo da će nastaviti svojim putem rasta”, kazao je on.

Kao je navedeno, trenutna očekivanja ekonomista su da će ključna tržišta Erste Grupe izbeći recesiju i da će ostvariti realni rast BDP-a do tri odsto u 2023. godini.

Očekuje se da će inflatorni pritisci opasti 2023. godine, nakon dvocifrenog nivoa u 2022. kao rezultat izuzetno visokih cena energenata.

Očekuje se i da će se saldo bilansa tekućih transakcija, koja su tokom 2022. godine bila pod negativnim uticajem izuzetno visokih cena energenata, ponovo poboljšati u 2023. zahvaljujući preokretu cena u ovom segmentu.

Predviđa se i da će udeo javnog duga u BDP-u na svim tržištima Erste Grupe biti uglavnom stabilan i stoga ostati znatno ispod proseka evrozone.

Očekuje se i da će troškovi rizika ostati na niskom nivou u 2023. godini.