Mogućnost da konkurišu za stipendiju imaju i studenti iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

Program je osmišljen za one koji žele da nadograde znanje stečeno na akreditovanim postdiplomskim, odnosno diplomskim studijama i da studije dopune praksom ili obukom u jednoj od najmodernijih bankarskih institucija u Štajerskoj.

Ove godine svi zainteresovani studenti moći će da biraju izmedju „Trainee“ ili „Internship“ programa u Štajermarkiše Šparkase, a oba programa traju po godinu dana, od septembra 2022. do avgusta 2023. godine, saopšteno je iz Erste banke u Srbiji.

Studenti koji budu učestvovali u „Trainee“ programu pohadjaće izabrane kurseve na Univerzitetu u Gracu, dok će poslednji mesec programa, ili duže, provesti u jednoj od Štajermarkiše šparkase banaka u Jugoistočnoj Evropi.

Studenti koji učestvuju u „Internship“ programu fokusiraće se na kurseve na Univerzitetu u Gracu koji su relevantni za završetak njihovih studija na matičnim univerzitetima, a tokom dvomesečne letnje prakse nakon akademske godine biće intenzivno uključeni u svakodnevno poslovanje Štajermarkiše šparkase na jednoj od njenih lokacija u Štajerskoj ili u Jugoistočnoj Evropi.

Odabrani studenti u okviru programa imaju pravo na stipendiju do 9.000 evra, koja pokriva mesečni džeparac do 750 evra, školarinu i registraciju pri Univerzitetu u Gracu, kao i intenzivni kurs nemačkog jezika u univerzitetskom jezičkom centru Treffpunkt Sprachen.

Od 2017. godine u saradnji s Tehničkim fakultetom u Gracu dodeljuju se i stipendije za područje tehničkih nauka, a u saradnji s Rudarskim fakultetom u Lebenu stipendije za studije geološkog i metalurškog smera.

Od 2018. godine u saradnji s Fakultetom za muziku i scenske umetnosti u Gracu dostupne su i stipendije za solo pevanje, koncertno i opersko pevanje, navedeno je u saopštenju.

Rok za prijavu za stipendije je 3. decembar, a detaljnije informacije o neophodnim uslovima za prijavu i dokumentaciju nalaze se na veb-sajtu Erste banke.

//