“Da bi se to dogodilo očekujemo da pet država (Španija, Grčka, Kipar, Rumunija, Slovačka) priznaju nezavisnost Kosova. Putevi ka priznanju i evropskim integracijama su zacrtani. To je dijalog koji predvodi Evropska unija. Zbog toga sam konstantno ohrabrivao Vladu Kosova da to shvati ozbiljno, da se pošteno angažuje – i razmatra rešenja koja mogu podrazumevati neki kompromis. Na kraju – priznanje nezavisnosti i intergracije su ključne”, rekao je Eskobar.

Upitan hoće li angažman američke vlade biti pojačan i kakvu će ulogu imati, Eskobar je odgovorio da je “izgrađeno  puno partnerstvo sa kolegom – predstavnikom Evropske unije” i dodao da su SAD potpuno angažovane i kroz zemlje Kvinte.

“Verujemo da, s obzirom na to da se stvari odvijaju na evropskom tlu i da obe strane imaju aspiracije prema evropskim integracijama – da bi proces trebalo da predvodi Evropska unija. Naša podrška je potpuna – u političkom i finansijskom smislu, kroz izgradnju kapaciteta i druge mehanizme kojima je potrebno osigurati da krajnji rezultat, čak i ukoliko u međuvremenu bude ostvaren neki međurezultat, stvori dugoročnu stabilnost za region”, rekao je Eskobar Glasu Amerike.