EU će sa ukupno tri miliona evra, kroz nabavku opreme i uvodjenje usluga, podržati preduzeća koja su registrovana izmedju 1. januara 2016. i 31. decembra 2020. godine i bave se proizvodnjom ili pružanjem usluga koje obuhvataju informacione tehnologije, arhitektonske i inženjerske delatnosti, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, usluge vezane za turizam, održavanje i popravke, navedeno je u saopštenju Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović kazala je da Srbija u saradnji sa EU kontinuirano radi na ekonomskom razvoju i smanjivanju regionalnih nejednakosti u zemlji, te da su mala i srednja preduzeća kičma razvoja srpske ekonomije.

“Ova konkretna podrška EU doprineće unapredjenju proizvodnje i tržišnog potencijala preduzeća, otvaranju novih radnih mesta, kao i većoj otpornosti od negativnog uticaja pandemije ali i aktuelne geoekonomske krize”, rekla je Joksimović.

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žiofre kazao je da EU na ovaj način podržava razvoj i konkurentnost sektora mikro i malih preduzeća koji, kako je naveo, predstavlja osnov zdrave i održive ekonomije i direktno doprinosi otvaranju novih radnih mesta.

“Kao i do sada podržaćemo dobre poslovne ideje kako bi srpska privreda bila spremna za evropsko tržište”, rekao je Žiofre.

Precizirano je da su od ukupnog budžeta, dva miliona evra namenjena za podršku proizvodnim preduzećima, a milion evra će biti utrošeno za pomoć onim malim biznisima koje se bave uslužnim delatnostima.

Visina podrške po pojedinačnom projektu za preduzeća registrovana za proizvodnu delatnost iznosi od 10.000 do 40.000 evra, a za preduzeća registrovana za pružanje usluga od 10.000 do 30.000 evra.

U oba slučaja obavezno je minimalno sufinasiranje od 20 posto vrednosti projekta odnosno 15 posto za preduzeća iz opština koje su u četvrtoj kategoriji razvijenosti.

“Kako bi pozitivan uticaj na lokalne zajednice bio još veći, u okviru pojedinačnih projekata preduzetnici i preduzeća su u obavezi da osmisle i sprovedu društveno-odgovorne aktivnosti i tako pruže podršku svojim sugradjanima, ranjivim grupama, deci, sportskim klubovima, ili doprinesu zaštiti životne sredine”, rekla je menadžerka EU PRO Plus programa Olivera Kostić.

Poziv je otvoren do 30. juna 2022. godine, a više informacija o uslovima poziva, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja, kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici EU PRO Plus Programa.

Aktivnosti “EU PRO Plus programa” EU podržava sa 40 miliona evra.

Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapredjenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u regionu Šumadije i zapadne Srbije i regionu južne i istočne Srbije.

Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.