EU je navela da “prima na znanje preliminarnu odluku Vlade o eksproprijaciji zemljišta od javnog interesa u opštinama Leposavić i Zubin Potok”, te dodala da je “svaka eksproprijacija po prirodi osetljiva”.

“Zbog toga zakonske procedure predviđaju korake kao što su unapred obaveštavanje i sveobuhvatno informisanje vlasnika nekretnina, njihovo pravo da daju komentare na traženu eksproprijaciju, mogućnost odgovarajućeg pravnog sredstva i adekvatnu naknadu pre nego što se proces privede kraju“, kaže se u izjavi EU.

Prema njihovom stavu, osnivanje četiri baze Kosovske policije na zemljištu u privatnom i društvenom vlasništvu – u nekim slučajevima pre pokretanja postupka eksproprijacije – “izaziva zabrinutost u vezi sa imovinskim pravima na severu Kosova i vlasti se moraju adekvatno pozabaviti time”.

EU poziva kosovske vlasti da se striktno pridržavaju zakonskih procedura u eksproprijaciji nepokretne imovine, da učine sve što je u njihovoj moći da osiguraju da se poštuje odgovarajući proces i da se imovinska prava vlasnika i nosilaca interesa u potpunosti poštuju“, zaključuje se u izjavi.

Lokalni Srbi iz tih opština su se i ranije protivili eksproprijaciji a bilo je i protesta.