U saopštenju se navodi da medjutim bezbednosni i vakuum u vladavini prava koji je nastao nakon ostavki policajaca, tužilaca, sudija i pomoćnog osoblja iz srpske zajednice i dalje traje.

“Euleks može samo delimično da popuni ovaj vakuum kroz povećano prisustvo na terenu, ali Misija ne može da zameni Policiju Kosova, niti bilo koji drugi organ vladavine prava”, naveli su i dodali da je od suštinskog značaja povratak “na relevantne sporazume proizašle iz dijaloga, kojima se regulišu integracija Policije Kosova i pravosuđa”.

U saopštenju se navodi da je od dana kada su barikade postavljene, do dana kada su uklonjene, Euleks podržavao kosovske institucije vladavine prava u održavanju stabilnosti Kosova i bezbednosti svih njegovih zajednica u bliskoj saradnji sa Policijom Kosova i Kforom.

Takodje su, kako navode, u skladu sa svojim mandatom, koji predviđa robusno praćenje čitavog lanca pravosuđa, “pažljivo” pratili slučaj D.P. kako bi procenio kako se njime bave kosovske vlasti.

“U okviru svog mandata, Misija će nastaviti da radi sa odlučnošću da podrži stabilnost Kosova, kao i bezbednost svih njegovih zajednica”, navodi se u saopštenju.

U tom cilju, dodaje se, Euleks će pažljivo pratiti relevantne istrage i sve naredne pravne postupke radi promovisanja poštovanja ljudskih prava.

“U tom pogledu, i da bi pravosuđe i policija Kosova podržali vladavinu prava i nezavisno izvršavali svoje odgovornosti prema kosovskom i međunarodnom pravu, bez političkih ili drugih oblika mešanja ili zastrašivanja, od suštinskog je značaja da se odluke koje donose pojedinačne sudije i tužioci, kao i policija, u ime svojih institucija, osporavaju samo u smislu pravne osnovanosti tih odluka”, naveli su.