Ona je dodala da će ulazak u evrozonu hrvatsku privredu učiniti jačom, doneti koristi gradjanima, preduzećima i društvu uopšte te da će i evro postati jači s ulaskom Hrvatske.

Evropska centralna banka (ECB) i Evropska komisija objavili su danas izveštaj o konvergenciji u kome se ocenjuje napredak država članica u ispunjavanju kriterijuma koje moraju ispuniti kako bi uvele evro. Izvještaj pokriva sedam zemalja – Bugarsku, Češku, Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju i Švedsku. Danska ima trajno izuzeće od obaveze uvođenja evra i nije obuhvaćena izveštajem.

Europska centralna banka i Evropska komisija svaka za sebe izrađuju svake dve godine izveštaje o konvergenciji, koja su komplementarna. Ti izveštaji su temelj za odluku Saveta o tome da li neka zemlja ispunjava uslove za pridruživanje evru.

Istovremeno s objavljivanjem konvergencijskog izveštaja, Komisija je objavila i predlog odluke Saveta EU i predlog uredbe o ulasku Hrvatske u evrozonu.

„U svetlu procjene Komisije i uzimajući u obzir dodatne činioce relevantne za ekonomsku integraciju i konvergenciju, uključujući razvoj platnog bilansa i integraciju tržišta roba, rada i finansijskih tržišta, Komisija smatra da Hrvatska ispunjava uslove za uvodjenje evra”, ističe izvršno telo EU-a.

O izveštaju i tim predlozima će raspravljati evrogrupa na sastanku 16. juna, a ona će uputiti preporuku Savetu za ekonomske i finansijske poslove (ECOFIN), koje će, kako se očekuje, dan posle, 17. juna dati političku suglasnost. Potom će političku saglasnost dati čelnici država članica na svom samitu 23. i 24. juna, a onda će Evropski parlament na plenarnoj sednici od 4. do 7. jula dati mišljenje o tim predlozima.

Konačnu odluku usvajanjem zakonodavnih akata će doneti ECOFIN na sastanku 12. jula. Tada će biti donesena uredba o pristupanju Hrvatske europodručju i uredba o definitivnom tečaju po kojem će se mijenjati kune za euro.

Hrvatska kuna je u julu 2020. uključena u Evropski kursni mehanizam (ERM II) po središnjem paritetu 1 evro = 7,53450 kuna. Očekuje se da će to biti i konačni kurs konverzije.