Sud smatra da bi Srbija podnosiocima predstavke trebalo da isplati po 1.000 evra svakom, na ime nematerijalne štete, navodi se u saopštenju Suda u Strazburu.

Slučaj se odnosi na držanje dvojice bivših pripadnika tajne policije osumnjičenih za ubistvo poznatog srpskog novinara i izdavača u istražnom pritvoru gotovo tri i po godine kao i na dužinu postupka pred Ustavnim sudom za preispitivanje njihovog pritvora, dodaje se u saopštenju.

Krivični proces u njihovom slučaju još je u toku. 

Sud nije video nijedan razlog da se ne složi sa zaključcima Ustavnog suda da su prva godina i dva meseca njihovog pritvora bili opravdani, ali je dodao da za preostale dve godine i tri meseca njihovog pritvora, taj razlog više nije važio.