“U planu je promena namene poljoprivrednog zemljišta koje se koristi za voćarstvo i vinogradarstvo i gradjevinskog zemljišta u zonu eksploatacije rudarskih sirovina”, navodi se u saopštenju EXIT fondacije.

Dodaje se da udruženje gradjana “Karlovački vinogradi” mesecima upozorava na ugrožavanje životne sredine, zdravlja ljudi, njihovih vinograda, voćnjaka i arheoloških lokaliteta u Sremskim Karlovcima, na obodima Nacionalnog parka Fruška gora.

EXIT fondacija je pozvala opštinu Sremski Karlovci i Ministarstvo zaštite životne sredine da saslušaju argumente gradjana i učine sve iz svojih nadležnosti da očuvaju na daleko poznate Karlovačke vinograde i celokupan predeo u Sremskim Karlovcima koji ima neprocenjivu kulturno-istorijusku vrednost.

Ističe se da su Karlovački vinogradi simbol, ne samo Vojvodine, već i cele Srbije čije očuvanje i unapredjenje treba da bude prioritet i da je promena namene parcela mimo volje vlasnika tih parcela nedopustiva namera.

“Ovo magično mesto gde se Fruška gora susreće sa najvećom evropskom rekom s pogledom na pola Vojvodine poseduje beskrajne mogućnosti za razvoj organske privrede, ali i zdravstvenog turizma na najvišem nivou. Umesto da se radi na izmeštanju svih zagadjivača, uključujući i Ciglanu, pokušava se doneti potpuno anahrona odluka, podjednako štetna za zdravlje ljudi i ekonomski interes Sremskih Karlovaca, Vojvodine i Srbije”, navela je EXIT fondacija.

U Udruženju “Karlovački vinogradi” rekli su da se planirana zona eksploatacije odlikuje najkvalitetnijom zemljom za razvoj vinogradarstva i voćarstva.

Dodaje se da je izričit stav 80 odsto vlasnika parcela da ne žele promenu namene parcela, da ne žele da ih prodaju Ciglani i da, ako opština promeni namenu zemljišta, vlasnici neće moći da dobiju subvencije za podizanje višegodišnjih zasada i sertifikate za organsku proizvodnju.

Udruženje je navelo i da Ciglana IGM Stražilovo zagadjuje vazduh jer koristi petrol koks čije sagorevanje povećava drastično emisiju ugljen-dioksida.

EXIT fondacija je pozvala inspekciju Sremskih Karlovaca i Ministarstva zaštite životne sredine da provere emisiju štetnih gasova i ispitaju da li se koriste filteri za prečišćavanje emitovanih gasova.

Posebno, kako se navodi, treba imati u vidu i da je u maju ove godine usvojen Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasledja Sremskih Karlovaca, a ta obnova, izmedju ostalog, predvidja zaštitu, uredjenje i unapredjivanje prirodnih dobara i životne sredine.

Koliko su Karlovački vinogradi i celokupan predeo dragoceni i značajni, pokazuje, kako se navodi, i film “Karlovački vinogradi, predeo mogućnosti”, a ideja filma je da se sačuvaju i promovišu vrednosti tog fruškogorskog kraja.

//