“Pozivamo Vladu i predsednika Srbije da podrže proglašenje 11. jula za Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici i prekinu s praksom slavljenja osuđenih ratnih zločinaca, a poricanja zločina, žrtava i presuda međunarodnih sudova” – piše u saopštenju.

FHP je naveo da bi time “Srbija napravila odlučan korak prema pomirenju u regionu”.

“Činjenice o genocidu u Srebrenici, kao i njegova pravna kvalifikacija, potvrđene su van razumne sumnje presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove” – navedeno je u saopštenju.

U saopštenju piše i da je prva presuda zbog genocida u Srebrenici izrečena komandantu Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću u aprilu 2004, a zbog genocida su osuđeni i Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Drago Nikolić i Zdravko Tolimir, kao i tadašnji predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić i ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji su osuđeni na doživotni zatvor.

Uz FHP saoštenje su podržale i organizacije “Žene u crnom”, “Impuls Tutin”, “Peščanik”, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Inicijativa mladih za ljudska prava, “Hartefakt Fond”, Građanske inicijativ, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao i Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Autonomni ženski centar, Centar za kulturnu dekontaminaciju i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.