“Fifa je odlučila da uloži žalbu na odluku CAS-a švajcarskom saveznom sudu, tražeći poništenje odluke CAS-a i novog ispitivanja dosijea”, stoji u saopštenju Fifa.

U novembru 2020. godine sudsko veće Fifa proglasilo je krivim Žan-Barta krivim za “zloupotrebu položaja” kako bi “seksualno uznemiravao i napadao nekoliko igrača, među kojima je bilo i maloletnih”.

Interno pravosuđe Fifa ga je stoga suspendovalo doživotno “iz svih aktivnosti u vezi sa fudbalom, na nacionalnom i međunarodnom nivou”.

Fifa je donela odluku i da je dužan da plati milon švajcarksih franaka.

CAS je 14. februara odlučio da ukine doživotnu suspenziju, s obzirom da su dokazi izvedeni protiv Žan-Barta u vezi sa optužbama za seksualno zlostavljanje “nekoheretni, neprecizni i kontradiktorni”.

“Nakon što je detaljno ispitala odluku CAS-a”, Fifa smatra “da su učinjene povrede procedure i materijalnog prava, posebno činjenica da određene ključne dokaze koje je Fifa stavila na raspolaganje nije uzelo u obzir Arbitražno veće CAS”.

“Fifa namerava da nastavi da štiti žrtve seksualnog zlostavljanja i nedoličnog ponašanja u fudbalu i da primeni nultu toleranciju na bilo koji takav čin osoba pod njenom jurisdikcijom”, dodaje u saopštenju ta organizacija.

Slučaj je deo istrage britanskog dnevnika Gardijan objavljen u proleće 2020. godine.