Sredstva će biti upotrebljena da se primeni strategija Globalne inicijative za iskorenjenivanje te bolesti do 2026. godine.

Inicijativa nastoji da iskoreni virus polija u Pakistanu i Avganistanu – poslednje dve endemske zemlje, navela je Fondacija u saopštenju.

Sredstva će takodje biti upotrebljena da se zausteve epidemije nove varijante virusa koji izaziva tu bolest. To je objavljeno danas na Svetskom zdravstvenom samitu u Berlinu.

Fondacija je u saopštenju navela da je dala gotovo pet milijardi dolara za inicijativu za iskorenjivanja dečije paralize. Inicijativa pokušava da integriše kampanje za borbu protiv poliomijelitisa u šire zdravstvene službe, i da poveća upotrebu nove oralne polio-vakcine tipa dva.

Ta grupa takodje radi na tome da ojača državne zdravstvene sisteme tako da budu bolje opremljeni za buduće zdravstvene pretnje, navodi se u saopštenju.

“Poslednji koraci ka iskorenjivanju su daleko najteži. Ali naša fondacija je posvećena budućnosti bez polija i optimisti smo da ćemo to uskoro videti”, rekao je generalni direktor fondacije Mark Suzman.

Inicijativa za iskorenjivanje poliomijelitisa je javno-privatno partnerstvo koje vodi grupa vlada i uključuje Fondaciju Gejts, Rotari internešenal, Svetsku zdravstenu  organizaciju i Američke centre za kontrolu i prevenciju bolesti.