Novi pokušaj dobijanja uslova u sistemu je zaveden 3. aprila i ponovo je upućen Sekretarijatu za urbanizam Grada Beograda.

Ova informacija dolazi u trenutku kada se iz budžetske rezerve obezbeđuje novac za završetak nove stanice na Novom Beogradu u bloku 42, a prvih 1,2 milijarde dinara odnosno nešto više od 10 miliona evra biće raspoređeno preko računa Ministarstva privrede. Planirano je i izdvajanje još toliko novca sledeće godine.

Taj projekat probio je rokove, a poslednji je onaj usmeni, gradonačelnika Aleksandra Šapića koji je krajem prošle godine najavio da će u januaru biti preusmeren celokupan saobraćaj u Blok 42. To se evidentno nije dogodilo, a prvi autobusi trebalo je da startuju s Novog Beograda još 2019. godine.

Beograd na vodi pokušava još od novembra da dobije lokacijske uslove kako bi na prostoru postojeće stanice izgradio nekoliko stambeno-poslovnih objekata. Prvi put su veoma brzo odbijeni, u roku od nedelju dana.

Investitor je reagovao odmah i istog dana u sistemu se našao drugi zahtev, ali se o njemu odlučivalo oko tri meseca i na kraju je odgovor ponovo bio – ne.

Prvi put razlog odbijanja je bio u najvećoj meri tehničke prirode jer projekat nije bio čitljiv i dokumentacija nije dostavljena u propisanom formatu.

Lista nedostataka u drugom zahtevu bila je mnogo duža. Najpre, postojao je nesklad u popisu parcela koje su obuhvaćene ovim projektom. Problemi su između ostalog bili i sa izlaskom pojedinih delova planiranih zgrada iz dozvoljenih granica kada je reč o visini (u delu tehničkih instalacija). Propust je, na primer, napravljen i kod neusklađenosti broja električnih brojila i planiranih stanova, a celokupan spisak primedbi imao je 20 stavki.

Jedna od najzanimljivijih nedostataka je da je investitor propustio da opiše objekte koji se sada nalaze na prostoru Beogradske autobuske stanice odnosno koja je njihova površina i spratnost, ali možda i najvažnije – šta planira s njima, da li ih zadržava ili ruši.

Firma Beograd na vodi je drugi put odbijena i za dobijanje lokacijskih uslova za gradnju na prostoru između Ložionice i tržnog centra Galerija. Tu su odmah uz most Gazela planirane tri zgrade. Prve dve su stambeno-poslovni objekti od 26 i 17 spratova dok je treći označen kao poslovni i predviđeno je da ima 11 spratova.

Upravo je najviša stambena zgrada u ovom delu kompleksa već istaknuta na sajtu Beograda na vodi kao novi projekat. Dobila je naziv BW Rima. Planirano je da ima 198 stanova i 252 parking mesta.

Predviđene su tri veličine stanova, od jednosobnih do trosobnih, površine od 46, 57 do 61 kvadratni metar.

U ovom slučaju, interesantno je da je u obrazloženju o odbijanju navedeno da je drugi zahtev imao dodatne nedostatke u odnosu na prvi koji je odbijen.

Treći zahtev za izdavanje lokacijskih uslova za gradnju na prostoru između Ložionice i Galerije u sistemu je evidentiran 27. marta.