NOVI PAZAR-U Velikoj Sali Internacinalnog univerziteta u Novom Pazaru 20. novembra u 14 ?asova, održa?e se  prezentacija FORKAST ( FORECAST ) ameri?kog programa za razmenu studenata. Bi?e prezentovane stipendije za jednogodišnje školovanje u SAD za akademsku 2008/2009 godinu.