NOVI PAZAR- Na inicijativu asocijacije mladih Stranke demokratske akcije formiran je Savet za pitanja mladih pri opštini Novi Pazar. Po re?ima predsednika Asocijacije mladih SDA Ahmedina Škrijelja osnovni zadaci ovog saveta ?e biti “izrada strategije razvoja mladih, uklju?ivanje mladih u aktivnosti lokalne samouprave i koordinacija rada lokalne samouprave i organizacija koja se bave pitanja mladih“. U radu ovog saveta u?estvovace omladine SDA, DŠ, G17+ i predstavnik studentskog parlamenta Državnog univerziteta, a Savet ?e intenzivirati i saradnju sa ?a?kim parlamentima i svim organizacijama koje se bave pitanjima mladih. Jedan od ciljeva Saveta ?e biti i promocija stvaralaštva mladih. Škrijelj je ovom prilikom, ju?e najavljeno formiranje saveza za promene opozicionih partija, nevladinih organizacija i sindikata, optužio za destabilizaciju prilika u Novom Pazaru. On je rekao da je “osamnestomese?noj vladavini ovih partija i njihovih koalicionih partnera, stranke Vojislava Šešelja, Novi Pazar bio u potpunoj blokadi i izloaciji”, i ocenio da je Lista za Sandžak “zaslužna za sva unapre?enja u životu Bošnjaka”.