Prema rečima predsednika Foruma srednjih stručnih škola (FSSŠ) Milorada Antića, poslednjih meseci svi pričaju da nam je potreban veći broj pedagoga i psihologa u školama. On kaže da je, ipak, nastavnik taj koji je osnov i nosilac svake škole.

“Niko ne pominje da u srednjim stručnim školama, u svakom odeljenju, ima onih učenika koji pohađaju nastavu po IOP2 programu (individualnom obrazovnom planu). Zato je neophodno da se pomogne nastavnik u realizaciji nastave”, kaže Antić.

On ističe da Forum apeluje na Ministarstvo prosvete da angažuje pedagoške asistente da bi ta deca, koja rade po IOP planu, savladala nastavi plan i program koji je napravljen prema njihovim mogućnostima.

U Forumu kažu da nastavnici osnovnih škola, koji učenicima zaključuju odlične ocene i “proizvode vukovce”, čine medveđu uslugu deci, a svojim kolegama koje rade u srednjim školama samo prave dodatni posao jer učenici dolaze u srednje škole potpuno nespremni i sa znanjem koje ne odgovara ocenama koje imaju u knjižicama.