“Plate sudija su garant sprečavanja neprimerenog uticaja, a visina zarada posredno utiče i na kvalitet sudijskog kadra. Adekvatnom platom privući ćemo kvalitetan kadar u pravosuđe”, rekao je predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije Nebojša Đuričić u pisanoj izjavi. 

U saopštenju tog udruženja je navedeno da treba izmeniti Zakon o sudijama tako da iznos osnovice plata sudija ne može biti niži od iznosa koji omogućava da plata sudije u prvoj platnoj grupi bude u visini dvostruke prosečne zarade.

Forum sudija Srbije ocenio je da plate sudija prekršajnih sudova treba izjednačiti sa platama sudija osnovnih sudova.