Prema Predlogu frilenser može da izabere jedan od dva modela oporezivanja. Prvi obuhvata neoporezivi mesečni prihod od 19.300 dinara, normirane troškove koji su 34 odsto, porez 10 odsto, i doprinos za zdravstveno osiguranje 10,3 odsto, dok je doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 25 odsto.

Prema drugom modelu, neoporezivi mesečni iznos će biti 32.000 dinara.

Modeli se razlikuju tako što u drugom modelu nema normiranih troškova, a na osnovicu se obračunava porez od 20 odsto i podrazumeva se kvartalno oporezivanje na oba modela.

Tamara Petrović iz Udruženja radnika na internetu rekla je da Vlada Srbije nije donela poseban zakon o frilenserima.

“Što se tiče poreskog modela sada spadamo u zemlje sa povoljnijim poreskim modelom za frilensere, a ono što bi voleli da dobijemo je da dobijemo i neka prava. Nije sve u novcu ima mnogo toga u tome da budemo ravnopravni sa drugim zaposlenim ljudima u našoj zemlji”, rekla je Petrović.

Prvi model, kako kažu frilenseri, odgovara zaposlenima sa nižim prihodima, a drugi onima sa višim.

“Sada kada pogledate one koji zaradjuju mesečno oko 1.000 evra oni će izdvojiti oko 22-23 odsto zarade ukupno i za porez i za doprinos za zdravstvo i za penzijsko. Mi dobijamo sada staž, uplaćujemo penzijsko i najnormalnije imaćemo overene knjžice i puno zdravstveno osiguranje kao bilo koji drugi gradjanin”, istakla je.

Prava i obaveze frilensera nisu do sada bila regulisana posebnim zakonom. Prošle godine je od njih traženo da za poreze i doprinose odvoje oko 50 odsto zarade, zbog čega su bili nezadovoljni i tražili da se donese novi zakon sa nižim porezima i doprinosima.
Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).