NOVI PAZAR– Opštinski odbori Sandža?ke demokratske partije i G17 plus Novog Pazara podržali su danas predsedni?kog kandidata Demokratske stranke Borisa Tadi?a. Predstavnici ovih partija su na zajedni?koj konferenciji sa poverenikom DS za Novi Pazar Vinkom Dobri?em ocenili da je Tadi? jedini kandidat demokratske opcije koji Srbiju može brže da uvede u Evropu. Dobri? je predsestoje?ih nekoliko meseci okarakterisao kao vreme dva zna?ajna ispita za gra?ane Novog Pazara, ocenju?i  da ?e gra?anani Novog Pazara podržati Borisa Tadi?a. “Glas dat bilo kojem drugom kandidatu je uzaludno potrošen. Tu pre svega mislim na kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikoli?a, koji vodi u politi?ku nestabilnost i izolaciju države”, rekao je Dobri?. On je ocenio i da ?e Novopazarci na predstoje?im lokalnim izborima biti “na visini zadatka” i podržati nove snage, koje žele da ovaj grad svrstaju u red uspešnih lokalnih samouprava. U ime opštinskog odbora G17 plus Rešad Pruševi? je na konferenciji za novinare podsetio da se Glavni odbor ove stranke i pre raspisivanja izbora opredelio za podršku kandidatu DS Borisu Tadi?u. “Uvek smo znali da prepoznamo kandidata demokratske orijentacije i verujemo da ?e gra?ani 20. Januara podržati Borisa Tadi?a”, rekao je Pruševi?. Potpredsednik Sandža?ke demokratske partije Meho Mahmutovi? je, tako?e, u ime svoje stranke pozvao gra?ane da podrže Borisa Tadi?a. “Predsedni?ki izbori su veoma bitni, jer se pred našom republikom nalazi istorijski izbor da li ?e se opredeliti da ide prema Evropi ili ?e se vratiti u mra?ne devedesete”, rekao je Mahmutovi?.