Gajić je naveo da u Ustavnom zakonu “ne postoji ovlašćenje po kom Visoki savet sudstva može da predlaže predsednike sudova”.

“Član 7 stav 2 Ustavnog zakona je striktan i jasan da Visoki savet sudstva ne može da radi. Zakon kaže da Visoki savet sudstva više ne može da predlaže predsednike sudova. On i dalje može da predlaže sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju”, rekao je Gajić a prenela Narodna stranka.

Dodao je da su usvojene ustavne promene i da je u toku završna faza zaokruživanja novih pravosudnih tela na osnovu tih promena, a da Visoki savet sudstva “nastavlja da predlaže predsednike sudova”, što je kako je rekao, suprotno i Ustavnom zakonu i duhu Ustava.

Visoki savet sudstva podneo je Odboru skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predlog za izbor više predsednika sudova.

Gajić je na sinoćnoj sednici odbora predložio da se ta tačka skine s dnevnog reda, ali je odbor većinom glasova odbio taj predlog.