“Pašalić je te izmene ‘uglavio’ kao član Radne grupe za izradu Zakona o zaštitniku građana. Podržao sam Natašu Tanjević koja je klasa za sve ostale kandidate za zaštitnika građana, ali nije dovoljno da budete najbolji, nego je važan samo partijski interes”, rekao je Gajić.

On je rekao da je za “istaknute pravnike” u Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaca podržao dva doktora nauka i pet advokata čije su biografije impresivne i nema nijednog dokaza koji ukazuju na njihovu nedostojnost, ali da “izgleda” da ima dokaza koji dovode u pitanje njihovu moralno-političku podobnost.

“Moralno-politička podobnost je kriterijum na osnovu kojeg se u stilu političkog talibanizma diskvalifikuje svako ko ‘nije naš’. Taj kriterijum govori da u političkoj eliti ima malo demokrata, nažalost”, rekao je Gajić na sednici.

Dodao je da na obe strane političkog spektra dominira “mentalitet mentalnog meningitisa” po kojem je najvažniji kriterijum “moralno-političke podobnosti”.