Kako je saopšteno iz Narodne stranke, Gajić na sednici skupštine Srbije na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda izbor sudija i predsednika sudova rekao da “na osnovu Ustavnog zakona, skupština ne može da bira predsednike sudova”.

“Ustavni zakon nije ostavio skupštini pravo da bira predsednike sudova, nego samo sudije i tužioce koji se biraju prvi put”, rekao je Gajić.

Gajić je naveo da je Ustavnim zakonom propisano da skupština Srbije “nastavlja da bira sudije i zamenike tužilaca prvi put na te funkcije do konstituisanja novog saziva Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, a novi sazivi konstatuju da je njihova funkcija stalna”, i dodao da to znači da skupština ne može da bira predsednike sudova.