Cesid će imati 351 posmatrača, Građani na straži 135, a “Kreni Promeni” 62 posmatrača.

Izbore će nadgledati i troje posmatrača Jukoma, rečno je iz GIK.

Za praćenje rada same gradske komisije izdato je osam ovlašćenja za Crtu, pet za Cesid, četiri za Građane na straži i tri za Jukom.

Kada je reč o stranim posmatračima rad GIK-a pratiće 129 posmatrača ODIHR-a, a isti broj ovlašćenja izdat je i za praćenje izbora po opštinama.

Kako je rečeno u GIK-u izbore će pratiti i posmatrači organizacija IFES, IREX, ambasada SAD-a, Holandije, Slovačke, Velike Britanije, kao i iz delegacija EU u Srbiji.