Novi Pazar je jedan od četiri grada sa više od 100.000 stanovnika u Srbiji koji će 2041. godine imati više stanovnika nego danas i jedini koji će to ostvariti zbog pozitivnog prirodnog priraštaja, pokazuje projekcija Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Prema ovoj projekciji u koju je radio Sto plus imao uvid, 2041. godine, više stanovnika nego na popisu iz 2011., imaće i Beograd, Novi Sad i Kragujevac, ali pre svega zbog migracija i doseljavanja ljudi.

Broj stanovnika u Novom Pazaru godišnje će se povećavati za hiljadu, tako da će trideset godina nakon poslednjeg popisa imati 131.151 stanovnika.  Prema popisu iz 2011. godine Novi Pazar je imao 100.109 stanovnika, mada se veruje da je taj broj mnogo veći.

Pored Novog Pazara, zbog pozitivnog prirodnog priraštaja, porast populacije zabeležiće Tutin i Sjenica.

Tutin će 2041. godine imati 38.361 stanovnika (7.000 više), a Sjenica 28.769 (2.500 više).

U ostalim sandžačkim opštinama broj stanovnika će se smanjiti, u Prijepolju za šest, Priboju za pet, a Novoj Varoši za dve i po hiljade.

N. Kočović

                                2011            2041

NOVI PAZAR           100.109           131.151       +  31.000
TUTIN                     31.114             38.361       +    7.000
SJENICA                  26.366             28.769       +    2.500
NOVA VAROŠ           16.659             13.995       –     2.500
PRIBOJ                   27.166             22.184       –     5.000
PRIJEPOLJE             37.041             31.076       –     6.000