U izveštaju o radu tog javnog preduzeća u prošloj godini navodi se da količina od 4,4 miliona kubika vode pretvorena u novac iznosi 289,5 miliona dinara, a da je tokom 2021. godine od potrošača naplaćeno i više, odnosno 295,5 miliona dinara.

Prostom računicom dolazi se do toga da vrednost proizvedenih, a nenaplaćenih, u administraciji i mreži izgubljenih 6,4 miliona kubika vode, vredi preko 423 miliona dinara, što je više od 3,5 miliona evra.

I pored toga “Vodovod i kanalizacija” je uspela da godinu okonča u plusu od 10,3 miliona dinara (bruto dobit), najviše zbog toga što je prvi put posle nekoliko godina naplaćeno onoliko, pa i više (102%), nego što je fakturisano vode.

Primera radi, u 2017. godini, naplatili su tek 65 odsto obračunate vode.

To javno preduzeće već godinama ima ogromnih problema sa gubicima proizvedene vode, uspevajući da fakturiše manje od polovine prerađene vode.

U 2018. godini, od 12 miliona kubika proizvedene vode izgubljeno je gotovo osam miliona kubnih metara, a od fakturisana četiri miliona naplaćeno je oko 70 odsto.

Ukupna potraživanja “Vodovoda i kanalizacije” za isporučenu vodu na kraju prošle godine iznosila su 399,3 miliona dinara, a dugovanja tog javnog preduzeća 226,4 miliona dinara, što je tek polovina ukupne vrednosti vode koja se izgubi u samo jednoj godini.