On je za radio Sto plus naveo da su se nakon završetka svih radova stekli uslovi za odvijanje savremene nastave u dve smene u potpuno rekonstruisanim prostorijama.

“Sa proširenim kapacitetom i izgradnjom 12 novih učionica nastava više ne mora da se odvija u tri smene, već u dve. Sve učionice opremljene su modernim savremenim sredstvima i imamo uslove za odvijanje nastave po modelu savremenih zapadnih zemalja”, rekao je Habibović.

Dodaje da će od prvog septembra učenici ove ali i drugih novopazarskih škola moći da koriste i usluge zatvorenog bazena na kojem će se organizovati časovi plivanja.

“Trenutno smo u fazi pripreme modela nastave na bazenu jer jedan školski čas nije dovoljan za takve aktivnosti. To nije jedniostavan posao i trenutno tražimo najbolji način za učenike i nastavnike”, rekao je Habibović.

Sredstva za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole “Bratstvo”, u vrednosti od oko 631 milion dinara obezbedila je Kancelarija za javna ulaganja, a radove je izvodila konzorcijum kompanija iz Novog Sada na čelu sa firmom G.A.T.