Njen dosadašnji rad, stručnost i osposobljenost vrednovani su sa 50 bodova, dok joj je komisija DVT dodelila još 20 bodova  kao ocenu programa organizacije i rada Višeg tužilaštva u narednom periodu.

Drugoplasirani na konkursu bio je zamenik tužioca u Višem tužilaštvu u Novom Pazaru Radisav Filimonović koji je dobio 55,2 boda (50 za stručnost i osposobljenost i 5,2 za program rada), dok zamenik tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Valjevu Vukašin Vujičić sakupio 53,8 bodova (50 za stručnost i 3,8 za program).

Na konkurs DVT za novog šefa Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu prijavilo se četvoro kandidata, a prvi na rang listi je sadašnji zamenik u Višem tužilaštvu Edis Arifović sa 66 (50 za stručnost i 16 za program) od maksimalnih 70 bodova.

Na drugom mestu je zamenik u Osnovnom tužilaštvu Muhedin Dedeić sa 62 boda (50 + 12), a trećem njegov kolega Samir Bakić sa 61,6 bodova (50 + 11,6).

Likvidaciona upravnica u Javnom preduzeću za urbanizam i planiranje Tutina Jasmina Elesković sakupila je 44 boda, 30 na pismenom testu koji je polagala jer ne dolazi iz redova tužilaca i 14 za program organizacije i unapređenja rada Osnovnog tužilaštva.

Državno veće tužilaca trebalo bi sada da Skupštini Srbije uputi predlog kandidata za izbor novog šefa Višeg i Osnovnog tužilaštva, a uobičajena je praksa da se za tu poziciju predlažu prvi na rang listi.

Na čelu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru od početka 2016. godine je Milena Mrvić, dok Osnovnim tužilaštvom od septembra prošle godine rukovodi Fatima Dacić, nakon što je šef tog tužilaštva Nermin Koškovac otišao u penziju.