Novopazarci su u novembru 2021. godine prosečno primili oko 51.800 dinara, što je za oko 4.000 dinara više u odnosu na prosečne plate na samom početku godine, u januaru.

Prosečne plate u Tutinu i Sjenici su gotovo izjednačene sa ovim u Novom Pazaru, dok je ranije bila razlika oko hiljadu dinara.

Novembarska prosečna primanja u Tutinu iznosila su oko 51.200 dinara, a u Sjenici 51.750 dinara.

U odnosu na početak godine, prosečna zarada u Tutinu porasla je za oko 1.200, a u Sjenici za oko 3.000 dinara.

Prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je 69.136 dinara, a medijalna 51.782 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih u novembru imalo zaradu do tog iznosa.