Zainteresovani zakupci ovo zemljište mogu da obiđu u sredu, 10. avgusta, a u oglasu se navodi da je ono namenjeno isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i da se ne može davati u podzakup.

Na licitaciji će se naći ukupno 2. 603 hektara zemljišta u raznim katastarskim opštinama na području grada, od Alulovića, Bajevice, Belih Voda, Vareva, Vranovine, Grubetića, Deževe, Izbica, Mura i drugih sela do Štitara.

Javno nadmetanje sprovešće se elektronskim putem preko veb-aplikacije.

Rok za podnošenje dokumentacije je 15. avgust, a javno nadmetanje biće održano 23. avgusta.