Početna cena za oba placa je 6.000 evra po aru, ali će se oni prodavati odvojeno, tako da se parcela broj 1554/9 nudi za 22.380 evra, a 1554/13 za 20.280 evra.

Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem koja će biti održana 16. marta.

Pravo učešća na licitaciji imaće svi oni koji uplate depozit od 10 odsto od početne vrednosti parcele za koju će se nadmetati.

Placevi koji se prodaju su gradsko građevinsko zemljište i namenjeni su izgradnji stambeno-poslovnih objekata.