U lokalnoj samoupravi našem radiju je rečeno da će o načinu podele ovih sedišta kasnije odlučiti u konsultaciji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Srbije, te da je u ovoj prvoj fazi rano govoriti o tome.

Prema našoj račinici, dobijenoj na oslovu raspoloživih sredstava za ovu namenu i cenama ove opreme na tržištu, na raspolaganju će biti oko 250 auto sedišta za najmlađe stanovnike Novog Pazara.

Zainteresovani privrednici za dostavljanje najpovoljnih ponuda za ovu javnu nabavku mogu to da učine do 6. septembra.