“Danas su se građani suočavali sa situacijom da su sa pisarnica upućivani u kancelarije u kojima nije bilo nikoga. Pronalaženje po opštini službenika ili članova izbornih komisija da bi se predao prigovor, ne sme da predstavlja standard jer to direktno uskraćuje biračka prava. Takođe, po prijavama sa terena, opštine u kojima su pisarnice zatvorene nedeljom su direktno onemogućavale birače da tokom jučerašnjeg dana podnesu prigovore”, stoji u saopštenju.

To udruženje je u saopštenju navelo da je zakonski rok za podnošenje prigovora 48 sati od proglašenja liste i da “ograničeno radno vreme pisarnica faktički skraćuje taj rok i onemogućava birače da ostvare svoje pravo na prigovor”.

“Ovakva praksa direktno utiče na pravičnost izbornog procesa. Većina rešenja je postavljena na sajtu RIK u sred noći, tako da rokovi i ističu u to isto vreme dva dana kasnije”, tvrde iz Građanskih inicijativa.

U saopštenju je navedeno da se od opština zahteva da omoguće kontinuiran rad pisarnica u skladu sa zakonskim rokovima i izbornim aktivnostima, kako bi se poštovalo pravo građana da učestvuju u izbornom procesu bez prepreka.