On je u emisiji Zeleni minuti naveo da je tokom prošle godine 19 građana prijavilo neki ekološki problem, dok je tokom ove bilo šest, i većina se odnosila na problem divljih deponija i pasa lutalica, kao i na problem zauzeća javnih površina.

„Dobar deo pristiglih prijava se nije odnosio na rad naše komunalne inspekcije, ali su sve zavedene na terenu i prosleđene nadležnim inspekcijskim službama ili komunalnim preduzećima na dalji postupak i odlučivanje“, rekao je Divanefendić.

Dodaje da se najveći deo pristiglih prijava odnosio na problem divljih deponija, koje su sanirane postavljanjem nadzornih kamera na pet lokacija u gradu.

Prijava ekoloških problema je osim na portalu Gradske uprave moguća i putem ekološkog informacionog sistema Ministarstva za zaštitu životne sredine, kao i na portalu e-uprave.