Cvetanović je to izjavio na sednici Gradskog veća, navodeći da je o rekonstrukciji trga u Leskovcu, koji je otvoren iako nije potpuno završen, napisano više od 200 tekstova u medijima, uglavnom u negativnom kontekstu.

„Dao sam naredbu sekretaru skupštine i pravnom timu da sve materijale predaju i organizovanom kriminalu i Privrednom sudu, da ispitaju sve od početka do kraja i da se nalazi obelodane. Ja ne tvrdim da nije bilo sitnih propusta u gradnji, ali mi to ispravljamo“, kazao je Cvetanović.

Rekao je da „imamo situaciju od 13 miliona dinara“ za radove koje su izvodjači na trgu završili ali nisu plaćeni.

Izvodjač radova na gradskom trgu u Leskovcu, koji je radove trebao da završi u roku od jedne godine, je firma „Bauvezen“, ali se sa završetkom radova kasnilo dve i po godine.

Gradski trg je zvanično otvoren u martu, ali je za njegov potpuni završetak potrebno još 38 miliona dinara.

Rekonstrukcija gradskog trga ukupno je vredna 223 miliona dinara, a investitor je Grad Leskovac, koji je za ovu namenu podigao kredit.