Na spisku kompanija koje posluju na teritoriji Novog Pazara i svojim radom mogu uticati na životnu sredinu nalaze se AD “Novi Pazar put”, Naftna industrija Srbije, Minel rastavljači, “Join”, SKKTR “Jasmin” i “Tri-B”.

U Registru se nalaze i Javno komunalno preduzeće “Gradska toplana”, Ustanova za sport i Opšta bolnica Novi Pazar.

Iz Odeljenja za zaštitu životne sredine su nam poručili da to nije konačan spisak i da će Registar biti redovno ažuriran, kako im kompanije budu dostavljale podatke.

Iz te organizacione jedinice lokalne samouprave ranije su nam rekli da su u procesu izrade Registra kontaktirali oko 50 kompanija koje su dužne da odgovore da li podležu kriterijumima po kojima se mogu svrstati u registar zagađenja.

Rukovodilac tog Odeljenja Ivan Milanović početkom avgusta nam je kazao da su firme koje se bave preradom metala, drveta, otpadnim vodama, prehrambenom proizvodima i uzgojem stoke samo neke od brojnih, koje su u obavezi da svoje podatke o negativnom uticaju na životnu sredinu dostave lokalnoj samoupravi.

On je tada pojasnio i da su firme upoznate sa procedurom, po kojoj su neke od njih u obavezi da podatke dostavljaju samo lokalnoj samoupravi, dok ostale svoje podatke dostavljaju samo Agenciji za zaštitu životne sredine.

Minel: Nismo zagađivači

Iz kompanije Minel rastavljači kazali su da oni nisu zagađivači životne sredine u Novom Pazaru, već da su se u Registru zagađivača lokalne samouprave našli kao “potencijalni zagađivači”.

“Imamo taložnike i pre svakog ispuštanja, vodu kontroliše Zavod za javno zdravlje. Tek kada oni odobre, mi vodu ispuštamo. Rezultate kontrole šaljemo i Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine i do sada se nije desilo da su izmerene vrednosti bile iznad dozvoljenih”, rekli su nam u toj kompaniji.