Vlada se neće zadovoljiti samo mesečnim subvencijama pre svega za siromašne, već će, po najavi Vlade, pristupiti „hrabroj intervenciji“ radi postizanja „najdrastičnijeg smanjenja cene kilovat-sata“, kako bi se finansijski rasteretiti i oni koji nisu korisnici državne pomoći slabije stojećima.

Sajt vesti in.gr piše da će se „paket intervencija“ koji će trajati od 1. juna do kraja ove godine odnositi na 7,5 miliona korisnika električne energije u Grčkoj – domaćinstva i preduzeća.

Cilj je da se cena smanji na 0,15 do 0,16 evra po kilovat-satu.

Bez državne subvencije cena je od 0,33 do 0,35 evra/kilovat-sat.

Za one koji dobijaju mesečnu subvenciju, cena kilovat-sata je prošlog meseca pala na 0,21 do 0,27 evra/kilovat-sat, a za potrošnju do 300 kilovat-časova mesečno fiksirana cena je bila 0,15 evra/kilovat-sat.