Mladunče prćastog majmuna Guidžou rođeno je 13. aprila i odgajano je u centru za spasavanje divljih životinja Nacionalnog rezervata prirode Fanđingšan.

Guidžou majmun s prćastim nosem ili zlatni majmun Guidžou je pod najvišim stepenom zaštite u Kini i na listi je ugroženih vrsta Međunarodne unije za očuvanje prirode.

Među tri vrste zlatnih prćastih majmuna koji su endemični za Kinu, Guidžou majmun je onaj sa najmanjom populacijom, najužim staništem i najmanje ekoloških informacija. Planina Fanđingšan na severoistoku Guidžoua je njegovo jedino stanište.