U intervjuu makedonskoj agenciji MIA, datom tokom boravka u Skoplju gde se održava godišnji forum Bečke inicijative, Vujčić je pojasnio da je reč o dva slučaja koja se potpuno razlikuju od opšte situacije bankarskog sektora u Evropi i regionu.

“Što se tiče američke banke, s jedne strane, došlo je do regulatornog propusta u tome što takva banka nije bila tretirana kao sistemska banka, nije bila podvrgnuta stres testovima koje sprovodimo u bankama i pojačanom nadzoru kakav imaju sistemske banke”, rekao je Vujčić.

Tek nakon što je ta banka propala, dodao je, dobila je status sistemske banke kada su zagarantovani svi depoziti u toj banci.

“Bila je to banka koja je imala i atipičnu strukturu, više od polovine ukupne aktive imala je u američkim hartijama od vrednosti, što nije tipično za bankarsko poslovanje. S druge strane, došlo je do naglog rasta depozita, na šta očigledno nisu reagovali na vreme i to je dovelo do propasti te banke”, rekao je Vujčić.

U slučaju Kredi Svisa, guverner hrvatske centralne banke je kazao da to nije iznenadilo bankarski sektor, jer je ta banka već duže vreme imala probleme koje očigledno nije uspela da prevaziđe.

“Ona je prvenstveno imala problema sa svojim investicionim bankarstvom, što nije tipično za bankarstvo u Evropi, a posebno ne u regionu, pa bih rekao da su to slučajevi koji neće imati tipične ranjivosti na bankarski sistem u Evropi, a posebno ne u regionu i u Makedoniji, koja ima tradicionalni, konzervativni bankarski model. U tom kontekstu, ova dešavanja neće značiti ništa u smislu najave bilo kakvih problema u bankarskom sistemu”, naglasio je je Vujčić.