Ova akademija okuplja istaknute stvaraoce na slovenskim jezicima iz 24 države.

Novopazarski književnik je do sada objavio više zbirki pesama, priča, drama i romana, a dobitnik je i brojnih priznanja.