NOVI PAZAR- Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao državu Srbiju da Aliji Halilovi?u iz Novog Pazara isplati 1.300.000 dinara zbog 498 dana provedenih u nezakonitom pritvoru. Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije, pokrenuo sudski postupak protiv Srbije u ime Alije
Halilovi?a 25. septembra 2006. godine. U saopštenju Fonda navodi se da je protiv Halilovi?a i još 23 lica muslimanske nacionalnosti 1993. godine pokrenut krivi?ni postupak za ugrožavanje teritorijalne celovitosti SRJ pred Okružnim sudom u Novom Pazaru. "Od 1992. do 1995. godine, u akcijama pronalaženja nelegalnog naoružanja u Sandžaku, policija je neosnovano privela nekoliko stotina Muslimana, iako je samo kod nekolicine prona?eno oružje bez dozvole", navedeno je u saopštenju FHP-a. Ve?ina privedenih je, dodaje se, svedo?ila o brutalnoj torturi koju su prema njima primenjivali radnici Državne bezbednosti i lokalne policije, u cilju iznu?ivanja priznanja o posedovanju nelegalnog oružja". Alija Halilovi? je bio u pritvoru od 1. juna 1993. do oktobra 1994. godine, kada je sud doneo osu?uju?u presudu. Tada su, pored Halilovi?a, i ostali optuženi pušteni na slobodu do
pravosnažnosti presude. FHP je pozvao državne organe Srbije da, u skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine UN, usvojene 16. decembra 2005. godine, obeštete žrtve kršenja ljudskih prava, koje su vršili pripadnici srpskevojske i policije.