“Srbi u RS, Srbi u BiH nikada ne treba da zaborave kako su prošli Srbi u Hrvatskoj. Upravo zbog moćnog uticaja (tadašnjeg predsednika Srbije Slobodana) Miloševića i njegovog dogovora sa (bivšim hrvatskim predsednikom Franjom) Tuđmanom, desio se egzodus Srba iz Hrvatske. Takva jedna neodgovorna, avanturistička politika, koja nema veze sa zdravim razumom, mogla bi rezultirati time da u nekom periodu koji je pred nama nažalost više ne bude Srba sa leve obale Drine”, rekao je Todorović za TV N1.

Prema njegovim rečima, “te varijante koje se razmatraju o tome da RS eventualno postane deo nečega drugog ili da ima neku samostalnost”, pre svega su uperene protiv Srba u BiH.

“I one mogu imati katastrofalno ishodište. Mislim da bi bilo mnogo bolje da se politika RS definiše i vodi u RS, u Banjaluci, i da bude posvećena izgradnji dobrih odnosa u BiH i – pre svega – pomirenju sa Bošnjacima. To je nešto na čemu nije rađeno. A zaista je poražavajuće da se, umesto toga, politika sada pokušava održati na mržnji, nepoverenju, strahovima i na ignorisanju onoga što se dešavalo u periodu od 1992. do 1996. godine. Takva politika će dati vrlo loše rezultate upravo po nas u RS”, ocenio je Todorović.

Govoreći o obeležavanju Dana RS 9. januara, on je rekao da je i u tom slučaju u pitanju falsifikat, jer RS nije stvorena 9. januara 1992, već u novembru 1995. godine, kada je potpisan Dejtonski mirovni sprazum u SAD, kojim je zaustavljen rat u BiH i uspostavljeno današnje ustrojstvo države.

“I to pokazuje jedan naš ignorantski odnos prema nedavnoj prošlosti. To se falsifikuje i prikazuje drugačije, obmanjujemo sami sebe, dok se i vlast i opozicija u RS međusobno utrkuju u dodvoravanju zvaničnom Beogradu”, naveo je Todorović.