„Na delu je značajno narušavanje principa sekularnosti, iako Ustav definiše Srbiju kao sekularnu državu. U članu 11 Ustava navedeno je da je Srbija svetovna država. Crkve i verske zajednice su odvojene od države“, navedeno je u saopštenju.

Oni su ocenili da je aktuelna vlast omogućila SPC da uspostavi monopol na to šta su vrednosti i identitet srpskog naroda, pa uticaj SPC mora da se svede u ustavne okvire i ograniči njena politička moć.

„Delovanjem vlasti i SPC stvorena je pseudo-sekularna država, kojoj je glavni cilj svesrpsko ujedinjenje. Time se negira nauka, šire teorije zavere i mitomanija“, naveli su.

Odbor je ocenio da je SPC netolerantna, grubo antidemokratska i ekstremno isključiva i kao takva ne može i ne sme da vaspitava decu.

„Bolje društvo počinje strogim odvajanjem crkve i religije od nauke i države“, naveli su.

Apel za ukidanje veronauke u državnim školama pored Helsinškog odbora za ljudska prava uputili su i Savez antifašista Srbije i Gradjanski demokratski forum.