Predstavnici te kompanije su na predstavljanje 10. Izveštaja o održivom razvoju za 2021. pod nazivom „Čuvar održive sadašnjosti i izvesnije budućnosti“ istakli da je Hemofarm uspešno poslovao u izuzetno zahtevnom ambijentu i uspeo da isporuči sve neophodne proizvode na sva tržišta na kojima nema tada grupa posluje u količini koja je zahtevana i u kvalitetu koji se podrazumeva.
„Iza nas je decenija izveštavanja o održivom razvoju tokom koje smo uložili mnogo truda i zalaganja da doprinesemo da svet bude bolje mesto za život. Radili smo na tome da edukujemo i motivišemo zaposlene u Hemofarmu, njihove porodice, poslovne partnere, potrošače i zajednicu da razumeju i primenjuju principe održivog razvoja u svakodnevnom životu”, rekao je generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger.

Istakao je da je Hemofarm prepoznat kao jedan od lidera održivog razvoja u Srbiji i regionu, ali i kao najjača karika u održivom razvoju Štada grupe.

Ambasadorka Nemačke Anke Konrad je rekla da uspeh i rezultati Hemofarma istovremeno pokazuju usredsređenost nemačkih investitora na tržište Srbije i njen razvoj.

„Održivost je aspekt koji je čvrsto integrisan u našoj bilateralnoj saradnji sa Srbijom, a 90 odsto tekućih projekata razvojne saradnje vezano je za klimu. Nemačke kompanije, među njima i Hemofarm, u velikoj meri doprinose održivosti u Srbiji. Kako bismo otvorili put za nove, kreativne ideje u cilju održive, klimatski neutralne ekonomije, potrebno je adekvatno okruženje za sve kompanije. Sastavni deo toga je, pored vladavine prava, i Nacionalni energetski i klimatski plan koji predstavlja okvir za održive inovacije,” kazala je Konrad.

Direktorka korporativnih poslova i komunikacija Sanda Savić rekla je da je Hemofarm pokazao na koje sve načine brine o ljudima, njihovom zdravlju, kao i društvu uopšte, ali su kompaniji u fokusu i zaposleni.

“Ponosni smo na činjenicu da skoro 50 odsto naših zaposlenih čine milenijalci i mlađe generacije, dok žene čine većinu zaposlenih, od čega se preko 60 odsto nalazi na rukovodećim pozicijama. Verujem da ćemo i u narednih 10 godina još snažnije postavljati standarde na koje ćemo svi biti izuzetno ponosni,“ istakla je Savić.

U izveštaju o održivom razvoju je navedeno da je od 6,6 milijardi tableta i drugih formi koje je Hemofarm proizveo, čak 89 odsto upakovano je u ambalažu od recikliranog kartona.

Portfolio Hemofarma je dodatno porastao za 38 proizvoda, a i dalje je domaći i regionalni tržišni lider u održivom razvoju i najodlučniji borac za zdravlje ljudi.

U proteklih 10 godina kompanija je proizvela 2.367.000.000 pakovanja, s kojima mođe šest puta napraviti krug oko Zemlje, ili dva puta povezati Južni i Severni pol.

Hemofarm je vlasnik 1.556 rešenja o registraciji lekova a njegov portfolio obuhvata skoro 500 proizvoda u različitim formama i dozama.

Kompanija je u pterhodnoh 10 godina ogranizovala 47.073 obuka, odnosno oko 100.000 sati obuka, što znači da je svaki zaposleni pohađao bar 16 obuka.

CEO VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE: