On je rekao da američke kompanije imaju bogato iskustvo i tehnologije koje mogu pomoći Srbiji u obezbedjivanju energetske bezbednosti, saopštilo je Ministarstvo rudarstva.

Hil je izrazio uverenje da će saradnja SAD i Srbije u oblasti energetike biti intenzivirana.
Djedović je rekla da se Srbija nalazi u procesu energetske tranzicije u kome intenzivno radi na definisanju novih strateških dokumenata koji će trasirati razvoj energetskog sektora.

“Potrebne su nam nove investicije u energetsku infrastrukturu i proizvodne kapacitete, posebno obnovljive izvore energije, kako bismo osigurali rastuće energetske potrebe i ispoštovali standarde zaštite životne sredine”, rekla je Djedović.

Dodala je da su pred “nama veliki projekti, koji treba da omoguće integraciju energije proizvedene iz obnovljivih izvora i povećanja udela OIE u energetskom miksu”.

Američke kompanije zainteresovane su, kako je rekla da učestvuju u finansiranju energetskih projekata i veoma je važno da se produbljuju odnosi dve zemlje, kako bi se ubrzala energetska tranzicija i obezbedila energetska sigurnost.