“Korupcija je uvek pitanje sistema, a ne dobrih i loših ljudi. Nemojte misliti da je vezano samo za Zapadni Balkan, i u SAD ima mnogo izazova kada je reč o tom pitanju. Kada bi postojala Olimpijada u korupciji mnoge države bi učestvovale”, rekao je on na predavanju u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u Beogradu.
Istakao je i da dobrog od lošeg službenika ne odvajaju samo inteligencija i veštine već najvažnije – empatija prema gradjanima.

“Rad u državnoj upravi je angažovanje spektra sposobnosti da razumete ljude i da doprinesete da stvari budu bolje za sve”, rekao je.

Javnim službenicima je poručio da se uvek vode time, da za razliku od ljudi u privatnom sektoru koji često imaju veće plate, oni služe svojoj domovini.

“Ljudi koji rade u vladi, a i ja sam tokom godina radio, trpe mnogo kritika jer primenjuju zakone na način koji je pravedan i fer. Jer iz ugla gradjana mi svi radimo za njih, onako kako njima odgovara. Medjutim, vaš zadatak je da svaki gradjanim vidi da ste fer i da dajete svoj maksimum”, rekao je Hil.

Dodao je da je pored empatije i sposobnosti slušanja gradjana, važno da se službenik slaže i sa kolektivom, jer kolege i šefovi koji imaju više iskustva često mogu da daju novi ugao gledanja na problem i pomognu da on bude rešen.
“Niko u sistemu ne radi sam. Šefovi imaju više iskustva i mogu da ukažu na nove uglove posmatranja problema. Dobri odnosi unutar službe su važni”, nagovestio je ambasador.