“Beogradska nadbiskupija je osetila veliku potrebu i, kao svedok vremena i mnogih dogadjaja, kao ona koja deli sudbinu i istoriju prestonog grada Beograda koji je svojevrsni most izmedju Istoka i Zapada, da i ona, kao i mnogo puta do sada, daje doprinos izgradnji otvorenog dijaloga kako o onome što je bilo tako i onome što nas čeka u budućnosti”, rekao je nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar, na predstavljanju zbornika, na kojem je rad bio pomeren zbog pandemije.

Kako je naveo, beogradska nadbiskupija je iz poštovanja sačekala da prvo prodju zvanična obeležavanja ovog diplomatskog jubileja u institucijama kako bi zatim “predstavila svoj skromni doprinos u vidu ovog zbornika”.

On je podsetio da je prethodno održana izložba u Državnom arhivu Srbije povodom te stogodišnjice diplomatskih odosa a potom je prikazana na papskom Lateranskom univerzitetu, u Rimu, kojoj je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković, prilikom posete Vatikanu.

Kako je naveo, nedavno je u Beogradu bio sekretar Svete Stolice za odnose sa državama nadbiskup Pol Ričard Galager koji se sreo sa vrhom države i Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Navodeći da je “dijalog forma i suština diplomatije”, objasnio je da je nadbiskupija okupila ovdašnje i stručnjake iz Rima kojima je zajednička posvećenost izučavanju te “specifične nauke i umetnosti, kako nazivamo diplomatiju”.

Precizirano je da su u zborniku, pored uvodne studije urednika, nalazi šest originalnih naučnih radova eminentnih stručnjaka iz oblasti medjunarodnih odnosa i diplomatske istorije Miloša Vulića, Milosava Djokovića, Radmile Radić, Rite Tolomeo, Djuzepea Marije Kročea i Masimilijana Valentea.

Njihovi naučni radovi sakupljeni u zborniku namenjeni su, naveo je nadbiskup Hočevar, stručnjacima, diplomatama, predstavnicima crkava kao i laicima zainteresovanima za diplomatsku istoriju Beograda i Vatikana, “koja zbog svoje kompleksnosti zahteva posebnu pažnju”.

Ambasador Srbije pri Svetoj Stolici Sima Avramović je u pismu, pročitanom na promociji, istakao je da je pojava novih radova od velikog značaja za potpunije sagledavanje niza finesa prilikom uspostavljanja diplomatskih odnosa Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca i Svete Stolice.

“Radovi u ovom zborniku pre svega podstiču na razmišljanje koliko su za obe strane bili važni naši bilateralni odnosi, jačajući uverenje o neophodnosti njihovog daljeg razvijanja u vremenima koja dolaze”, poručio je Avramović

Predstavljanju su prisustvovali predstavnici SPC, države, nekadašnji ambasadori pri Svetoj Stolici i druge javne ličnosti.