Hodžić, aktuelni vršilac funkcije predsednika tog suda, jedini se prijavio na konkurs VSS, a tokom izbornog postupka dobio je maksimalne ocene.

Njegov izbor trebalo bi da se nađe na dnevnom redu jedne od sledećih sednica republičkog parlamenta.

Hodžić je na čelu Osnovnog suda u Novom Pazaru od sredine aprila, nakon što je prethodna predsednica Ana Pejčinović izabrana za sudiju Višeg suda u ovom gradu.

On je od 2008. godine u Osnovnom sudu, u kojem je obavio pripravnički i saradnički staž. Pravosudni ispit položio je 2011. godine, a prvi put za sudiju tog suda izabran je u aprilu 2015. godine.

Do 2019. godine sudio je u građanskopravnim sporovima, od 1. januara te godine je postupao u krivičnim predmetima, a ubrzo nakon toga postavljen je za predsednika krivičnog odeljenja.

Obavljao je i poslove portparola Osnovnog suda, a odlučivao je i o prigovorima stranaka za povredu prava na suđenje u razumnom roku.

Osnovni sud u Novom Pazaru ima 19 sudija.