Tužba je podneta okružnom sudu u Hagu. To je najnovija pravna bitka u okviru dugogodišnje debate u vezi sa pravom na okončanje sopstvenog života – i to u zemlji koja je 2002. godina postala prva na svetu koja je odobrila eutanaziju.

Grupa zvana “Kooperativna poslednja volja” zatražila je od suda da utvrdi da vlada Holandije “postupa nezakonito time što negira svojim građanima pravo da umru dostojantveno, pod sopstvenom kontrolom.”

Lider ove grupe Hos van Vejk (Jos van Wijk) izrazio je želju da Holandija ponovo preuzme vodeću ulogu u pravljenju propisa koji uređuju ljudske živote.

“Holandija je utabavala stazu za (zakone o pravu na) abortus, istopolni brak i eutanaziju. A sada ponovo utabavamo stazu za pravo na kontrolu načina na koji ćemo završiti život”, rekao je Van Vejk.

Eutanazija podrazumeva postupak u kojem lekari – pod strogo propisanim uslovima – ubijaju pacijenta inekcijom supstance koja izaziva smrt.

Kod asistiranog samoubistva, pak, pacijentu se predaje smrtonosna supstanca koju on uzima sam.

“Kooperativna poslednja volja”, koja navodno ima skoro 30.000 članica, želi izmenu zakona tako da se dekriminalizuje pomaganje ljudima koji žele sebi da oduzmu život onda kad oni to odluče, i da se omogući dobijanje smrtonosne supstance za tu svrhu pod strogo propisanim uslovima.

Holandska vlada smatra da mnogi ljudi koji žele da sebi oduzmu život mogu da koriste postojeći zakon o eutanaziji.

“Međutim, država nije obavezna – a cela stvar se svodi na to – da omogućava asistirano samoubistvo, a kamoli da ga dozvoli pod bilo kakvim okolnostima”, rekao je pred sudom advokat koji zastupa državu.

Dok pravnici organizacije smatraju da Evropski sud za ljudska prava dozvoljava asistirano samoubistvo, holandska država je suprotnog stanovišta.

Holandski sud će odluku doneti 14. decembra.

Prema važećem zakonu u Holandiji, asistirano samoubistvo je zabranjeno, a onaj ko pomaže samoubici može biti kažnjen sa do tri godine zatvora.