Proces povratka se odvijao po posebnom mehanizmu, poznatom širom sveta kao „jedna zemlja, dva sistema“. Taj mehanizam predstavlja osnovnu nacionalnu politiku Kine osmišljenu radi postizanja jedinstva države i njene stabilnosti, odnosno „jedne Kine“ koja podrazumeva sinhronizovano funkcionisanje socijalističke matice i Hongkonga, Makaoa i Tajvana kao kapitalistički ustrojenih delova, piše zamenica direktora Instituta za međunarodnu politiku i privredu Ivona Lađevac u autorskom tekstu za Kinesku medijsku grupu (CMG).

Zahvaljujući mehanizmu „jedna zemlja, dva sistema“, Hongkong je, otkada se vratio Kini, zajedno sa kontinentalnim delom zemlje, pojačao međusobnu komplementarnost i ostvario zajednički razvoj postižući ujedno i visoku stabilnost društva i dinamični razvoj ekonomije. Zbog toga je više godina zaredom proglašavan za najslobodniju ekonomiju sveta i za jedan od najkonkurentnijih svetskih regiona.

Tokom proteklih 25 godina, Hongkong se suočavao sa raznim izazovima, ali je uvek pokazivao otpornost, pretvarao krize u prilike i postajao jači. Zahvaljujući istrajnosti i svom nepopustljivom duhu, sve izazove je savladao, ocenjuje Lađevac.

Protekle tri godine su bile posebno teške. Ekonomija je bila potresena nemirima i nasiljem 2019. godine, a dodatno je ozbiljno pogođena od izbijanja pandemije kovida-19 početkom 2020, navodi se u tekstu.

Implementacija Zakona o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga obezbedila je neophodan pravni okvir i mehanizme za očuvanje nacionalne bezbednosti i stabilnosti. Poboljšanjem izbornog sistema i punom implementacijom principa „patriote upravljaju Hongkongom“, obnovljen je ustavni poredak Hongkonga. Osigurani su suverenitet, bezbednost i razvojni interesi zemlje, što zauzvrat obezbeđuje stabilnost i uspešnu primenu mehanizma „jedna zemlja, dva sistema“.

Moto ovogodišnjeg jubileja je „Nova era – Stabilnost. Prosperitet. Mogućnost“ i njime se, navodi Lađevac, ne samo prikazuju impresivna dostignuća Hongkonga u protekle dve i po decenije, već se i naglašava iščekivanje onoga što donosi budućnost.

Ostajući verni opredeljenju „jedna zemlja, dva sistema“, zajednički cilj centralne vlasti i vlade Hongkonga je da održe dugoročnu stabilnost i prosperitet i da zajedničkim radom započnu novu eru mogućnosti ostvarivanjem Četrnaestog petogodišnjeg plana.

Ovim planom centralna vlada podržava Hongkong u konsolidaciji i unapređenju svoja četiri „tradicionalna centra“ – međunarodnih finansija, transporta, trgovine i pravnog rešavanja sporova u azijsko-pacifičkom regionu. Novina je da je data podrška za uspostavljanje i razvoj „četiri centra u nastajanju“ – međunarodnog vazduhoplovstva, međunarodne inovacije i tehnologije, regionalne trgovine intelektualnom svojinom i umetničke i kulturne razmene između Kine i ostatka sveta.

Prema novoj razvojnoj paradigmi „dualne cirkulacije“, Hongkong će postati „učesnik“ u domaćem prometu i fasilitator međunarodnog prometa. Ovo će doprineti ukupnim potrebama zemlje, pomoći Hongkongu da se bolje integriše u nacionalni razvoj i stvori novi prostor i motivaciju za promovisanje ekonomskog i društvenog razvoja u budućnosti, navpdi autorka u tekstu povodom 25 godina povratka Hongkonga Kini.

Na dan jubileja, Hongkong će dobiti i novog izvršnog direktora. Nakon pet godina, Keri Lam će zameniti Džon Li, dosadašnji glavni sekretar Hongkonga i nekadašnji sekretar za bezbednost. Kao i do sada, i na čelu sa Džon Lijem, vlada Hongkonga će nastojati da na najbolji način iskoristi jedinstvene i nezamenljive prednosti mehanizma „jedna zemlja, dva sistema“ vodeći zajednicu ka novim jubilejima, zaključuje se u tekstu.