„Verujemo da su profesionalne vrednosti, poput poštovanja javnog interesa, istinitost u zastupanju klijenata, stručnost u radu i nezavisnost u pružanju objektivnih saveta onima koje predstavljamo vitalne za integritet naše profesije. Prema Etičkom kodeksu lojalni smo onima koje zastupamo, uz obavezu da služimo javnom interesu i pošteni u poslovanju sa klijentima i medijima“, rekla je povodom godišnjice direktorka Hristov consultinga Aleksandra Hristov.

Hristov consulting je član Udruženja poslovnih konsultanata Srbije i jedina sertifikovana konsultantska kuća za strategije komunikacija i edukacije u toj oblasti. Od osnivanja 2007. godine kompanija radi za pojedince, kompanije, mala i srednja preduzeća iz svih sektora poslovanja, projekte i političke stranke, udruženja i sindikate, javne institucije i organizacije, uvek poštujući princip izbegavanja sukoba interesa.

Takođe, Hristov consulting je nosilac „Kristalne plakete“, koja je međunarodno priznati brend zlatne bonitetne izvrsnosti, a dobija se na osnovu postignutih rezultata u protekle tri godine i dobitnika svrstava među najkonkurentnije kompanije u regionu.

Poslednjih sedam godina naša konsultantska kuća posluje sa jednom od najboljih bonitetnih ocena i u kontinuitetu ostvaruje odlične rezultate, čime dokazujemo finansijsku stabilnost i poverenje poslovnih partnera, istile se u saopštenju te konusltantske kuće.

„Bilo da se radi o pojedincu, preduzećima ili međunarodnim institucijama, Hristov consulting svakom klijentu pristupa na jedinstven način primenjujući posebnu metodologiju primerenu njegovim potrebama. Kreiramo strategije komunikacija koje doprinose ostvarenju poslovnih i organizacionih ciljeva klijenata, od pozicioniranja, odnosa sa medijima, upravljanja reputacijom, javnim poslovima, strategijom lobiranja, pravnim sporovima i rešavanja kriznih situacija, po čemu smo prepoznati”, kazala je Aleksandra Hristov.

Dodala je da ulažu u usavršavanje konsultanata, odgovarajući potrebama svojih klijenata, ali i zahtevima javnosti, kako bi u zakonskim okvirima razvili komunikaciju između svih koje zastupaju, na obostranu korist i razumevanje.

“Tom cilju ostaćemo posvećeni i u budućnosti“, dodala je Hristov.

Od osnivanja, Hristov consulting kontinuirano ulaže u zajednicu u kojoj posluje, pomažući pojedince i brojne organizacije, uključujući organizacije osoba sa invaliditetom, kao i studente kojima su konsultanti kompanije prenosili svoje znanje i iskustvo.